İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENATO

GEDİK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 10.07.2013 - 2013/12
Resmi Gazete Tarih / Sayı :