657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN GEÇİCİ 39 UNCU MADDESİYLE İHDAS EDİLEN UZMAN VE UZMAN YARDIMCISI KADROLARININ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR

Genel Bilgiler:
Türü : Bakanlar Kurulu Kararı
Onay Tarih / Sayı : 24.09.2012 - 2012/3784
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 5.12.2012- 28488