DEVLET MEMURLARI KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 14.07.1965 - 657
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 23.07.1965- 12056
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 174
6890
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVELİN EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 07.02.1957 - 9529
2978
Kanun
MEMURİN KANUNUNUN MUADDEL 64 ÜNCÜ MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 26.05.1936 - 3313
621
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN 4665 SAYILI KANUNLA DEĞİŞTİRİLEN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KISMINA BAZI KADROLAR EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 11.06.1965 - 12020
4884
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA EK KANUN Resmi Gazete: 18.05.1946 - 6310
4638
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 VE BUNA EK 3888 SAYILI KANUNLARIN TADİLİ HAKKINDAKİ 446 SAYILI KANUNA BAĞLI 2 SAYILI CETVELDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 08.08.1944 - 5777
2658
Kanun
MEMURİN KANUNUNA EKLİ KANUN Resmi Gazete: 01.01.1935 - 2895
7436
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN DAHİLİYE VEKALETİ VİLAYET MEMURLARI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 27.02.1960 - 10443
4644
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 3656 SAYILI KANUNA EK KANUN Resmi Gazete: 12.08.1944 - 5781
1393
Kanun
MEMURİN KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN Z FIKRASININ TADİLİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 24.02.1929 - 1127
117
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN ADALET BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 02.11.1960 - 10644
1129
Kanun
MEMURİN KANUNUNUN 52 NCİ MADDESİNİ MUADDİL KANUN Resmi Gazete: 12.07.1927 - 631
7119
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN 6330 SAYILI KANUNLA MUADDEL BAŞVEKALET KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 26.05.1958 - 9915
3921
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA EK 3888 SAYILI KANUNA BAĞLI ÜCRETLİ KADROLARIN MAARİF VEKALETİ KISMINA BAZI İLAVELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 19.09.1940 - 4616
1610
Kanun
MEMURİN KANUNUNA MÜZEYYEL KANUN Resmi Gazete: 20.05.1930 - 1498
6011
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN ADLİYE VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 19.01.1953 - 8312
5049
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 4598 VE 4988 SAYILI KANUNLARIN BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 27.05.1947 - 6616
4088
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR 3656 SAYILI KANUNA EK 3888 SAYILI KANUNUN İKİNCİ MADDESİNE BAĞLI 3 NUMARALI CETVELİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 12.07.1941 - 4858
5006
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVELİN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KISMINDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 21.02.1947 - 6538
3882
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 NUMARALI CETVELİN ADLİYE VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 22.06.1940 - 4542
232
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN TARIM BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 01.06.1963 - 11417
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 1081

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.09.2014 - 29134 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 03.09.2015 - 29464 Ek 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MİLLÎ SAVUNMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.09.2013 - 28778 Ek 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 19.11.2005 - 25998 . Md.
18325593­010.03­/137
Kurum Yönetmeliği
DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
19795
Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 17.06.2014 - 29033 Yok . Md.
93
Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 214, 216 . Md.
15908
Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 22.02.2012 - 28212 124, 134 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.10.2011 - 28096 48 . Md.

Kurum Yönetmeliği
VAİZLİK, KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ, İMAM-HATİPLİK VE MÜEZZİN KAYYIMLIK KADROLARINA ATAMA VE BU KADROLARIN KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 23.12.2011 - 28151 48 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 13.10.2013 - 28794 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.12.2013 - 28847 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN MUHAFAZA MEMURLARININ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 20.09.2014 - 29125 72 . Md.
20685
Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 15.04.2015 - 29327 Yok . Md.
18325593­010.03­/137
Kurum Yönetmeliği
HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 214 . Md.
4759
Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET-İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 214 . Md.

Kurum Yönetmeliği
tta GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 28.05.2014 - 29013 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TTA GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 20.11.2013 - 28827 72 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TTA GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 20.11.2013 - 28827 134 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TTA GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 20.11.2013 - 28827 134 . Md.