DEVLET MEMURLARI KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 14.07.1965 - 657
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 23.07.1965- 12056
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 174
6873
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI CETVELLERİN NAFİA VEKALETİ KISMINA BAZI KADROLARIN EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 07.01.1957 - 9502
4412
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CEDVELDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 24.05.1943 - 5411
4494
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 3656 VE 3888 SAYILI KANUNLARA EK 3968 SAYILI KANUNUN MUVAKKAT 3 ÜNCÜ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 22.09.1943 - 5514
4609
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 3656 SAYILI KANUNUN 18 İNCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 15.07.1944 - 5757
6347
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN MALİYE VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 20.03.1954 - 8663
3969
Kanun
MAAŞ KANUNUNA MÜZEYYEL 1574 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİ DEĞİŞTİREN KANUN Resmi Gazete: 14.01.1941 - 4707
370
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI CETVELLERİN BAYINDIRLIK BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 16.01.1964 - 11608
136
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVELİN 6330 SAYILI KANUNLA MUADDEL BAŞBAKANLIK KISMINA BİR KADRO EKLENMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 26.11.1960 - 10665
3656
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİR VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 08.07.1939 - 4253
5065
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CEDVELİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 18.06.1947 - 6635
5563
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CEDVELDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 04.03.1950 - 7448
6470
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVELİN EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 23.02.1955 - 8938
6249
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN İÇİŞLERİ VEKALETİ TAŞRA TEŞKİLATI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 19.02.1954 - 8638
5858
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN ADALET BAKANLIĞI MERKEZ VE İLLER KISIMLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 21.01.1952 - 8013
7057
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN 6330 SAYILI KANUNLA MUADDEL BAŞVEKALET KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 30.12.1957 - 9795
6483
Kanun
3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVELİN MAARİF VEKALETİ KISMINA VE 4926 SAYILI KANUNA BAĞLI 2 SAYILI CETVELE BAZI KADROLAR İLAVESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 28.02.1955 - 8942
4249
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVELİN ADLİYE VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 12.06.1942 - 5130
1574
Kanun
1108 NUMARALI MAAŞ KANUNUNA MÜZEYYEL KANUN Resmi Gazete: 29.03.1930 - 1457
4787
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA EK 4644 SAYILI KANUNA BAĞLI 2 VE 3 SAYILI CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 14.07.1945 - 6057
4461
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 3656 VE BUNA EK 3888 SAYILI KANUNLARA BAĞLI CETVELLERİN ADLİYE VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 20.07.1943 - 5460
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 1081

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.09.2014 - 29134 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 03.09.2015 - 29464 Ek 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MİLLÎ SAVUNMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.09.2013 - 28778 Ek 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 19.11.2005 - 25998 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 13.10.2013 - 28794 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.12.2013 - 28847 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN MUHAFAZA MEMURLARININ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 20.09.2014 - 29125 72 . Md.
18325593­010.03­/137
Kurum Yönetmeliği
DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
18325593­010.03­/137
Kurum Yönetmeliği
HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 214 . Md.
15908
Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 22.02.2012 - 28212 124, 134 . Md.
19795
Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 17.06.2014 - 29033 Yok . Md.
93
Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 214, 216 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.10.2011 - 28096 48 . Md.

Kurum Yönetmeliği
VAİZLİK, KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ, İMAM-HATİPLİK VE MÜEZZİN KAYYIMLIK KADROLARINA ATAMA VE BU KADROLARIN KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 23.12.2011 - 28151 48 . Md.
20685
Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 15.04.2015 - 29327 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 28.02.2015 - 29281 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.09.2008 - 27010 Ek Madde 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 08.02.2009 - 27135 124 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.09.2014 - 29134 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.03.2005 - 25770 Yok . Md.