Bakanlık Adı

:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Tebliğin Adı               

:

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğe Ek Yapılması Hakkında Tebliğ

Tebliğ No

:

 

R. Gazete Tarihi

:

12/1/2005

R. Gazete Sayısı

:

25698

 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL

STANDARTLARA DAİR TEBLİĞE EK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

 

             Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlar

             Madde 1 — 4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ’in 2 nci maddesinde verilen listeye, aşağıdaki ek listede belirtilen uyumlaştırılmış ulusal standartlar eklenmiştir.

 

SIRA NO:                                              TS EN NO/ADI                                               

      198       TS EN 144-3

                   Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Gaz Tüpü Vanaları-Azot ve Oksijen Dalma Gazları İçin Çıkış Bağlantıları

      199       TS EN 250

                   Solunumla İlgili Donanım-Kendi Kendine Yeterli Açık Devre Basınçlı Havalı Dalma Aparatı-Özellikler, Deneyler, İşaretleme

      200       TS EN 270/A1

                   Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Bir Başlıkla Birlikte  Basınçlı Hava Hatlı Solunum Cihazı-Özellikler, Deney İşaretleme Tadil 1

      201       TS EN 271/A1

                   Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Basınçlı Hava Hattı veya Güç Destekli Temiz Hava Hortumu Bulunan Başlıklı Solunum Cihazları-Aşındırıcı ile Parlatma İşlerinde Koruyucu Olarak Kullanılan-Kurallar, Deney, İşaretleme Tadil 1

      202       TS EN 352-5

                   İşitme Koruyucuları-Güvenlik Kuralları ve Deneyler-Bölüm 5-Aktif Gürültü Azaltma Kulaklıkları

      203       TS EN 352-6

                   İşitme Koruyucuları-Güvenlik Kuralları ve Deneyler-Bölüm 6: Elektriksel Ses Girişli Kulaklıklar

      204       TS EN 352-7

                   İşitme Koruyucuları-Güvenlik Kuralları ve Deneyler-Bölüm 7: Seviyeye Bağımlı Kulaklıklar

      205       TS EN 353-1

                   Kişisel Koruyucu Donanım-Yüksekten Düşmeye Karşı-Bölüm 1: Rijit Bir Çapa Halatını İçeren Kılavuzlanmış Tipte Düşme Önleyici

      206       TS EN 353-2

                   Kişisel Koruyucu Donanım-Yüksekten Düşmeye Karşı-Bölüm 2: Esnek Bir Çapa Halatını İçeren Kılavuzlanmış Tipte Düşme Önleyici

      207       TS EN 354

                   Kişisel Koruyucu Donanım-Belirli Bir Yükseklikten Düşmeye Karşı-Bağlama Tertibatı

      208       TS EN 355

                   Kişisel Koruyucu Donanım-Yüksekten Düşmeye Karşı-Enerji Absorplayıcılar

      209       TS EN 360

                   Kişisel Koruyucu Donanım-Yüksekten Düşmeye Karşı-Geri Sarmalı Tipte Düşme Önleyiciler

      210       TS EN 381-10

                   Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin- Bölüm 10: Vücudun Üst Kısmına İlişkin Koruyucular İçin Deney Metodu

      211       TS EN 381-11

                   Koruyucu Giyecekler-Zincirli El Testeresi Kullananlar İçin-Bölüm 11: Vücudun Üst Kısmına İlişkin Koruyucular İçin Kurallar

      212       TS EN 405

                   Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Gazlara veya Gazlara ve Partiküllere Karşı Koruyucu Valflı Filtreli Yarım Maskeler-Özellikler, Deney ve İşaretleme

      213       TS EN 465/A1

                   Koruyucu Giyecekler-Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Koruma-Koruyucu Giyeceğin (Tip 4 Ekipman) Farklı Parçaları Arasındaki Spreye Dayanıklı Bağlantılar ile Kimyasal Koruyucu Giyeceğe Ait Performans Özellikleri Tadil 1

      214       TS EN 466-1 (TS EN 466 Numara Tadili)

                   Maddelere Karşı Koruma-Giyeceğin (Tip 3 Ekipman) Farklı Parçaları Arasındaki Sıvıya Dayanıklı Bağlantılar ile Kimyasal Koruyucu Giyeceğe Ait Performans Özellikleri

      215       TS EN 466/A1

                   Koruyucu Giyecekler-Sıvı Kimyasal Maddelere Karşı Koruma-Bölüm 1: Koruyucu Giyeceğin (Tip 3 Ekipman) Farklı Parçaları Arasındaki Sıvıya Dayanıklı  Bağlantılar ile Kimyasal Koruyucu Giyeceğe Ait Performans Özellikleri Tadil 1

      216       TS EN 467/A1

                   Koruyucu Giyecekler-Sıvı kimyasal Maddelere Karşı Koruma-Performans Özellikleri-Vücudun Bir Kısmına Kimyasal Koruma Sağlayan Giyecekler Tadil 1

 

      217       TS EN 470-1/A1

                   Koruyucu Giyecekler-Kaynak ve Kaynakla İlgili İşlemlerde Kullanılan Bölüm 1: Genel Özellikler Tadil 1

      218       TS EN 531/A1

                   Koruyucu Giyecekler-Isıya Maruz Kalan Çalışanlar İçin Tadil 1

      219       TS EN 795/A1

                   Yüksekten Düşmeye Karşı Koruma-Ankraj Cihazları-Özellikler ve Deneyler Tadil 1

      220       TS EN 943-1

                   Sıvı Aerosoller ve Katı Parçacıklar Dahil Sıvı ve Gaz Halindeki Kimyasal Maddelere Karşı Koruyucu Giyecekler-Bölüm 1: Kimyasal Maddelere Karşı Havalandırmalı ve Havalandırmasız "Gaz Sızdırmaz" (Tip 1) ve "Gaz Sızdırmaz Olmayan" (Tip 2) Koruyucu Elbiseler

      221       TS EN 960/A1

                   Kafa Kalıpları-Emniyet Şapkaları Deneylerinde Kullanılan Tadil 1

      222       TS EN 966/A1

                   Hava Sporları İçin Başlıklar Tadil 1

      223       TS EN 1384/A1

                   Koruyucu Başlıklar-Binicilikte Kullanılan Tadil 1

      224       TS 2429 EN 397/A1

                   Endüstriyel Emniyet Şapkaları (Baretler) Tadil 1

      225       TS EN ISO 6942

                   Koruyucu Giyecekler-Isı ve Yangına Karşı Koruma- Deney Metodu: Işıma Yoluyla Yayılan Isı Kaynağına Maruz Kaldığında Malzeme ve Malzeme Takımlarının Değerlendirilmesi

      226          TS 8435 EN 17l

                   Kişisel Göz Koruması-Kızıl Ötesi Filtreler-Geçirgenlik Özellikleri ve Tavsiye Edilen Kullanım

      227       TS EN 13274-7

                   Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Deney Metotları-Bölüm 7: Parçacık Filtre Nüfuziyetinin Tayini

 

      228       TS EN 13274-8

                   Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Deney Metotları-Bölüm 8: Dolomit Tozuyla Tıkanmanın Tayini

      229       TS EN 13794

                   Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Kaçış İçin Kendi Kendine Yeterli Kapalı Devre solunum Aparatı-Kurallar, Deneyler, İşaretleme

      230       TS EN 13819-2

                   İşitme Koruyucuları-Test Etme-Bölüm 2: Fiziksel Test Metotları

      231       TS EN 13819-1

                   İşitme Koruyucuları-Test Etme-Bölüm 1: Fiziksel Test Metotları

      232       TS EN 13949

                   Solunumla İlgili Koruyucu Cihazlar-Basınçlı Azot ve Oksijenle Kullanılan Açık Devre Kendi Kendine Yeterli Dalma Aparatı-Kurallar, Deneyler, İşaretleme

      233       TS EN ISO 13998

                   Koruyucu Giyecekler-Çakılarla Kesmeye ve Delmeye Karşı Koruyucu Önlükler, Pantolonlar ve Ceketler

      234       TS EN 14120

                   Koruyucu Giyecekler-Tekerlekli Spor Donanımı İçin Bilek, Avuç İçi, Diz ve Dirsek koruyucuları-Kurallar ve Deney Metotları

      235       TS EN ISO 14460/A1+T1

                   Otomobil Yarışçıları İçin Koruyucu Giyecekler-Isı ve Aleve Karşı Koruma-Performans Kuralları ve Deney Metotları Tadil 1

      236       TS EN ISO 14877

                   Granüler Aşındırıcıların Kullanıldığı Aşındırıcı Tahrip Edici İşlemler İçin Koruyucu Elbise

      237       TS EN ISO 15025

                   Koruyucu Elbise-Isı ve Aleve Karşı Korunma-Sınırlı Alev Yayılması İçin Test Metodu

 

             Yürürlük

   Madde 2 — Bu Tebliğ, Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliği ile birlikte 9/2/2005 tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 3 — Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.