SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 19 UNCU MADDESİ UYARINCA ÜCRET, PRİM DESTEĞİNE İLİŞKİN 21.03.2019 TARİHLİ VE 2019/7 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi uyarınca ücret, prim desteğine ilişkin 21.03.2019 tarihli ve 2019/7 sayılı Genelge
Onay Tarih / Sayı : 21.03.2019 - 2019/7
Resmi Gazete Tarih / Sayı :