İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 8.02.2011 - 2011/5-1
Resmi Gazete Tarih / Sayı :