KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 10.12.2003 - 5018
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 24.12.2003- 25326
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 12
2586
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 99 UNCU MADDESİ HÜKMÜNÜN JANDARMAYA DA TEŞMİLİ İÇİN MEZKÜR MADDENİN TADİLİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 18.11.1934 - 2857
5209
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 50 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 31.05.1948 - 6919
1050
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNU Resmi Gazete: 14.06.1927 - 607
204
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 77 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 28.02.1963 - 11343
3325
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNA EK KANUN Resmi Gazete: 27.01.1938 - 3819
6813
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNA EK KANUN Resmi Gazete: 24.07.1956 - 9363
2493
Kanun
1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 18.07.1981 - 17404
2518
Kanun
1050 NUMARALI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNA MÜZEYYEL KANUN Resmi Gazete: 25.06.1934 - 2735
3483
Kanun
26.5.1927 TARİHLİ VE 1050 SAYILI MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU KANUNUN BİR MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 27.2.1979 TARİHLİ VE 24 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 05.11.1988 - 19980
2875
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 99 UNCU MADDESİNİ DEĞİŞTİREN 2586 SAYILI KANUN HÜKMÜNÜN GÜMRÜK MUHAFAZA GENEL KOMUTANLIĞI ASKERİ KURUMLARI HAKKINDA DA TATBİKİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 04.01.1936 - 3197
5419
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 5 VE 34 ÜNCÜ MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BAZI GELİR KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 08.06.1949 - 7227
3321
Kanun
MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNUNUN 44 NCÜ MADDESİNİ TADİL EDEN KANUN Resmi Gazete: 21.01.1938 - 3814
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 508
2015/56
Yönerge
UŞAK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ . Md.
2015-2016/08
Yönerge
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.06.2007 - 26565 33 . Md.
39116
Talimat / Talimatname / İç Emir
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA AİT UYGULAMA TALİMATI Yok . Md.
6531
Talimat / Talimatname / İç Emir
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA UYGULAMA TALİMATI 71 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.05.2016 - 29724 (Mükerrer) 49 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.03.2006 - 26104 49 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 26.05.2006 - 26179 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 26.02.2018 - 30344 Ekli 1, 2, 4 cetveli . Md.

Kurum Yönetmeliği
MALİ İSTATİSTİK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 24.02.2018 - 30342 30, 52, 53, 54, 80 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KAMU İDARELERİNE AİT ÖZEL HESAPLARA İLİŞKİN İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 17.10.2017 - 30213 30, 49 . Md.
59
Tebliğ
MUHASEBAT VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 59) GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ Resmi Gazete: 29.11.2018 - 30610 52, 53 . Md.
63
Tebliğ
MUHASEBAT VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 63) Resmi Gazete: 11.05.2019 - 30771 Ek 4 . Md.
384
Tebliğ
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 384) Resmi Gazete: 17.04.2018 - 30394 47, 48 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI KURULUNUN YAPISI VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 13.05.2005 - 25814 49 . Md.

Tebliğ
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 46) GENEL YÖNETİM MALÎ İSTATİSTİKLERİ Resmi Gazete: 16.09.2015 - 29477 30, 52, 53 . Md.

Kurum Yönetmeliği
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ BİR MALİ YIL İÇİNDE TAMAMLANMASI MÜMKÜN OLMAYAN ASAYİŞ VE GÜVENLİK HİZMETLERİNE YÖNELİK ALIMLARININ AVANS VE KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 12.12.2017 - 30268 35 . Md.
19/02
Yönerge
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ Yok . Md.
19/03
Yönerge
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ YÖNERGESİ Yok . Md.
04/08
Yönerge
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 58, 60 . Md.