KAYSİS - Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi Logo

www.kaysis.gov.tr/images/Design_V2/kaysis-logo.png


Mevzuat Türleri için KMS İstatistikleri

Tür Yürürlükteki Adet Yürürlükte olmayan Adet
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı 5.877 89 Kurumlara göre adetleri getir >>
Plan/Program 148 10 Kurumlara göre adetleri getir >>
Prosedür 445 25 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun 1.330 5.319 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun Hükmünde Kararname 105 489 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği 250 400 Kurumlara göre adetleri getir >>
Başbakanlık Genelgesi 329 1.222 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Kararı 2.061 19.218 Kurumlara göre adetleri getir >>
Sirküler 92 2.475 Kurumlara göre adetleri getir >>
Statü 83 75 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uluslararası Antlaşma 704 1.701 Kurumlara göre adetleri getir >>
Yönerge 6.314 641 Kurumlara göre adetleri getir >>
İçtüzük 5 9 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Yazı 806 941 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Şartname 156 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Talimat/Talimatname/İç emir 2.047 936 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tebliğ 4.950 3.980 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tüzük 132 971 Kurumlara göre adetleri getir >>
Rehber/Broşür 64 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Katalog/Kılavuz 226 14 Kurumlara göre adetleri getir >>
Politika 42 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Genelgesi 3.845 484 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uygulama / Program Esasları 328 34 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Yönetmeliği 10.827 5.592 Kurumlara göre adetleri getir >>
Osmanlı Mevzuatı 9 114 Kurumlara göre adetleri getir >>
İlke Kararı 103 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Döküman/Yardımcı Yayın 421 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kararname 0 376 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tefsir/Yorum/Izahname 0 211 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 19 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Direktif 4 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Duyuru/İlan 64 7 Kurumlara göre adetleri getir >>
TBMM Kararı 71 2.541 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tamim 15 3.153 Kurumlara göre adetleri getir >>
Millet Meclisi Kararı 0 675 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Prensip Kararı 1 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Liste/Konsept 43 4 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Tüzügü/Nizamnamesi 1 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhuriyet Senatosu Kararı 1 213 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurucu Meclis Kararı 1 6 Kurumlara göre adetleri getir >>
Milli Birlik Komitesi Kararı 0 84 Kurumlara göre adetleri getir >>
Temsilciler Meclisi Kararı 0 10 Kurumlara göre adetleri getir >>
Esas ve Usuller 1.035 82 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Talimatı 11 19 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tembihname 9 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Birlik Tüzüğü 19 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Geri Gönderilen Kanun 0 163 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Kararı 254 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 13 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Toplam 43.260 52.291