KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINDA BAŞARI NOTUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR SENATO TARAFINDAN BELİRLENEN USUL VE ESASLAR