BAKA GÖREV DAĞILIMI VE ÇALIŞMA USUL ESASLARI (İÇ GENELGE 2010.1)