BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

BAKA GÖREV DAĞILIMI VE ÇALIŞMA USUL ESASLARI (İÇ GENELGE 2010.1)

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : Görev ve Yetki Dağılımı ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesi
Onay Tarih / Sayı : 20.08.2010 - 1
Resmi Gazete Tarih / Sayı :