BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ YÖNETİM KURULU

HATA, HİLE, USULSÜZLÜK, YOLSUZLUK VE ŞİKAYETLERDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 23.08.2017 - 101
Resmi Gazete Tarih / Sayı :