SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE-SIRBİSTAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA 11/05/2020 TARİHLİ VE 2020/13 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : Sırbistan Sosyal Güvenlik Anlaşması
Onay Tarih / Sayı : 11.05.2020 - 2020/13
Resmi Gazete Tarih / Sayı :