MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ UZMAN YARDIMCILARININ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 7.03.2014 - 29515503-010.04-57
Resmi Gazete Tarih / Sayı :