MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 28.4.2015 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 28.4.2015- 29340