İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2005/90 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : Ulaşım Hizmetleri
Onay Tarih / Sayı : 6.09.2005 - 82291
Resmi Gazete Tarih / Sayı :