İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015/28 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : Hizmetlerde Aksama Hk.
Onay Tarih / Sayı : 23.11.2015 - 23209
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
5393
Kanun
BELEDİYE KANUNU Resmi Gazete: 13.07.2005 - 25874 57 . Md.