SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FATURA BEDELLERİNİN ÖDENMESİ GENELGESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR 2017/12 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : Fatura Bedellerinin Ödenmesi Genelgesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Genelge
Onay Tarih / Sayı : 16.03.2017 - 226
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
2011/62
Kurum Genelgesi
Fatura Bedellerinin Ödenmesi Hakkında Genelge (2011/62)