BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE-PAYDAŞ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 19.12.2019 - 2019/263
Resmi Gazete Tarih / Sayı :