KAYSİS - Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi Logo

www.kaysis.gov.tr/images/Design_V2/kaysis-logo.png


Mevzuat Türleri için KMS İstatistikleri

Tür Yürürlükteki Adet Yürürlükte olmayan Adet
Uluslararası Antlaşma 584 2.074 Kurumlara göre adetleri getir >>
İçtüzük 4 13 Kurumlara göre adetleri getir >>
Millet Meclisi Kararı 0 1.042 Kurumlara göre adetleri getir >>
Katalog/Kılavuz 231 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Liste/Konsept 42 4 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Tüzügü/Nizamnamesi 2 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurucu Meclis Kararı 1 6 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Kararı 1.596 22.548 Kurumlara göre adetleri getir >>
Sirküler 90 3.389 Kurumlara göre adetleri getir >>
Statü 75 14 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı 5.664 88 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Talimatı 11 19 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tebliğ 4.780 4.428 Kurumlara göre adetleri getir >>
Politika 37 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Milli Birlik Komitesi Kararı 0 84 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Şartname 155 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Rehber/Broşür 64 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhuriyet Senatosu Kararı 0 277 Kurumlara göre adetleri getir >>
Yönerge 5.981 449 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Yazı 682 940 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Prensip Kararı 1 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Yönetmeliği 10.530 6.817 Kurumlara göre adetleri getir >>
Osmanlı Mevzuatı 9 114 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tefsir/Yorum/Izahname 0 211 Kurumlara göre adetleri getir >>
Esas ve Usuller 971 67 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tembihname 9 3 Kurumlara göre adetleri getir >>
Birlik Tüzüğü 12 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği 250 439 Kurumlara göre adetleri getir >>
Başbakanlık Genelgesi 346 1.198 Kurumlara göre adetleri getir >>
Geri Gönderilen Kanun 0 163 Kurumlara göre adetleri getir >>
Talimat/Talimatname/İç emir 1.998 985 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tüzük 131 1.041 Kurumlara göre adetleri getir >>
Temsilciler Meclisi Kararı 0 10 Kurumlara göre adetleri getir >>
İlke Kararı 95 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kararname 0 377 Kurumlara göre adetleri getir >>
Plan/Program 144 10 Kurumlara göre adetleri getir >>
Prosedür 430 25 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun 1.266 5.300 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun Hükmünde Kararname 112 477 Kurumlara göre adetleri getir >>
Direktif 3 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Duyuru/İlan 18 6 Kurumlara göre adetleri getir >>
TBMM Kararı 50 2.719 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tamim 13 3.171 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Genelgesi 3.653 537 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uygulama / Program Esasları 306 17 Kurumlara göre adetleri getir >>
Döküman/Yardımcı Yayın 399 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Toplam 40.745 59.069