İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 14.03.2018 - 2018/07
Resmi Gazete Tarih / Sayı :