BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM BÖLGESİ İÇİNDEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞ YERLERİNDEKİ EĞİTİM, UYGULAMA VE STAJLARINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGE

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 27.05.2009 - 2009/08-06
Resmi Gazete Tarih / Sayı :