"2018/38 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI" HAKKINDA 21/05/2020 TARİHLİ VE 2020/15 SAYILI GENELGE