ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI

5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİ UYARINCA 2020 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

Genel Bilgiler:
Türü : Tebliğ
Onay Tarih / Sayı : 31.12.2019 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 31.12.2019- 30995 ( 4)