KAYSİS - Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi Logo

www.kaysis.gov.tr/images/Design_V2/kaysis-logo.png


Mevzuat Türleri için KMS İstatistikleri

Tür Yürürlükteki Adet Yürürlükte olmayan Adet
Talimat/Talimatname/İç emir 1.887 804 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tüzük 131 881 Kurumlara göre adetleri getir >>
Temsilciler Meclisi Kararı 0 10 Kurumlara göre adetleri getir >>
Döküman/Yardımcı Yayın 332 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Yönerge 5.555 352 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Yazı 550 940 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uluslararası Antlaşma 412 2.060 Kurumlara göre adetleri getir >>
İçtüzük 5 13 Kurumlara göre adetleri getir >>
Millet Meclisi Kararı 0 1.042 Kurumlara göre adetleri getir >>
İlke Kararı 61 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Ek Kararname 0 26 Kurumlara göre adetleri getir >>
Esas ve Usuller 859 52 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tembihname 9 3 Kurumlara göre adetleri getir >>
Birlik Tüzüğü 10 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Katalog/Kılavuz 179 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Liste/Konsept 41 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Tüzügü/Nizamnamesi 1 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurucu Meclis Kararı 0 6 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Genelgesi 3.256 516 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uygulama / Program Esasları 307 9 Kurumlara göre adetleri getir >>
Direktif 3 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Duyuru/İlan 15 3 Kurumlara göre adetleri getir >>
TBMM Kararı 27 2.371 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tamim 6 2.712 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı 5.222 21 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Talimatı 11 19 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tebliğ 4.233 4.281 Kurumlara göre adetleri getir >>
Politika 30 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Milli Birlik Komitesi Kararı 0 84 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği 249 436 Kurumlara göre adetleri getir >>
Başbakanlık Genelgesi 343 1.193 Kurumlara göre adetleri getir >>
Geri Gönderilen Kanun 0 163 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Şartname 147 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Rehber/Broşür 56 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhuriyet Senatosu Kararı 0 277 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Kararı 1.159 22.542 Kurumlara göre adetleri getir >>
Sirküler 76 3.381 Kurumlara göre adetleri getir >>
Statü 75 13 Kurumlara göre adetleri getir >>
Plan/Program 144 9 Kurumlara göre adetleri getir >>
Prosedür 411 23 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun 1.227 5.296 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun Hükmünde Kararname 107 477 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Yönetmeliği 10.312 6.646 Kurumlara göre adetleri getir >>
Osmanlı Mevzuatı 9 114 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tefsir/Yorum/Izahname 0 134 Kurumlara göre adetleri getir >>
Toplam 37.457 56.916