KAYSİS - Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi Logo

www.kaysis.gov.tr/images/Design_V2/kaysis-logo.png


Mevzuat Türleri için KMS İstatistikleri

Tür Yürürlükteki Adet Yürürlükte olmayan Adet
Genel Şartname 156 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Rehber/Broşür 64 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhuriyet Senatosu Kararı 0 213 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uluslararası Antlaşma 661 1.701 Kurumlara göre adetleri getir >>
İçtüzük 5 9 Kurumlara göre adetleri getir >>
Millet Meclisi Kararı 0 675 Kurumlara göre adetleri getir >>
Katalog/Kılavuz 225 14 Kurumlara göre adetleri getir >>
Liste/Konsept 43 4 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Tüzügü/Nizamnamesi 2 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurucu Meclis Kararı 1 6 Kurumlara göre adetleri getir >>
Yönerge 6.227 539 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Yazı 780 941 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Prensip Kararı 1 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Talimat/Talimatname/İç emir 2.058 933 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tüzük 132 970 Kurumlara göre adetleri getir >>
Temsilciler Meclisi Kararı 0 10 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tebliğ 4.924 3.948 Kurumlara göre adetleri getir >>
Politika 38 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Milli Birlik Komitesi Kararı 0 84 Kurumlara göre adetleri getir >>
Direktif 4 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Duyuru/İlan 64 7 Kurumlara göre adetleri getir >>
TBMM Kararı 59 2.541 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tamim 14 3.153 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı 5.808 88 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Talimatı 11 19 Kurumlara göre adetleri getir >>
Plan/Program 146 10 Kurumlara göre adetleri getir >>
Prosedür 430 25 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun 1.344 5.300 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun Hükmünde Kararname 113 477 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Genelgesi 3.855 479 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uygulama / Program Esasları 314 31 Kurumlara göre adetleri getir >>
Döküman/Yardımcı Yayın 406 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Esas ve Usuller 1.003 74 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tembihname 9 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Birlik Tüzüğü 18 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Kararı 1.941 19.217 Kurumlara göre adetleri getir >>
Sirküler 92 2.475 Kurumlara göre adetleri getir >>
Statü 84 75 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği 250 398 Kurumlara göre adetleri getir >>
Başbakanlık Genelgesi 352 1.198 Kurumlara göre adetleri getir >>
Geri Gönderilen Kanun 0 163 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Yönetmeliği 10.711 5.536 Kurumlara göre adetleri getir >>
Osmanlı Mevzuatı 9 114 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tefsir/Yorum/Izahname 0 211 Kurumlara göre adetleri getir >>
İlke Kararı 99 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kararname 0 376 Kurumlara göre adetleri getir >>
Toplam 42.453 52.022