BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 22.05.2019 - 2019/08
Resmi Gazete Tarih / Sayı :