UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 7.08.2019 - Uşak Üniversitesi Senatosunun 2019/14-14 Karar
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
2547
Kanun
YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Resmi Gazete: 06.11.1981 - 17506 . Md.