EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ)KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTINLMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA.