TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2014/4 SAYILI KARARIN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Onay Tarih / Sayı : 1.02.2017 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı :