KAYSİS - Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi Logo

www.kaysis.gov.tr/images/Design_V2/kaysis-logo.png


Mevzuat Türleri için KMS İstatistikleri

Tür Yürürlükteki Adet Yürürlükte olmayan Adet
Genel Şartname 154 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Talimat / Talimatname / İç Emir 1.956 942 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tebliğ 5.341 4.164 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tüzük 131 971 Kurumlara göre adetleri getir >>
Rehber / Broşür 66 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Katalog / Kılavuz 249 15 Kurumlara göre adetleri getir >>
Politika 56 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Kararı 2.080 19.337 Kurumlara göre adetleri getir >>
Sirküler 92 2.475 Kurumlara göre adetleri getir >>
Statü 80 78 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uluslararası Antlaşma 877 1.701 Kurumlara göre adetleri getir >>
Yönerge 6.925 897 Kurumlara göre adetleri getir >>
İçtüzük 4 9 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Yazı 846 953 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı 6.181 117 Kurumlara göre adetleri getir >>
Plan / Program 150 10 Kurumlara göre adetleri getir >>
Prosedür 443 25 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun 1.393 5.322 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun Hükmünde Kararname 105 489 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği 247 396 Kurumlara göre adetleri getir >>
Başbakanlık Genelgesi 292 1.259 Kurumlara göre adetleri getir >>
Liste / Konsept 44 4 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhuriyet Senatosu Kararı 0 213 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurucu Meclis Kararı 1 6 Kurumlara göre adetleri getir >>
Milli Birlik Komitesi Kararı 0 84 Kurumlara göre adetleri getir >>
Temsilciler Meclisi Kararı 0 10 Kurumlara göre adetleri getir >>
Esas ve Usuller 1.169 114 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Talimatı 9 18 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tembihname 9 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Birlik Tüzüğü 2 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Geri Gönderilen Kanun 0 163 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Kararı 1.389 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 46 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği 25 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Direktif 1 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Duyuru / İlan 65 12 Kurumlara göre adetleri getir >>
TBMM Kararı 114 2.540 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tamim 16 3.153 Kurumlara göre adetleri getir >>
Millet Meclisi Kararı 0 675 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Prensip Kararı 0 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Genelgesi 3.843 524 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uygulama / Program Esasları 328 40 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Yönetmeliği 11.439 6.015 Kurumlara göre adetleri getir >>
Osmanlı Mevzuatı 9 114 Kurumlara göre adetleri getir >>
İlke Kararı 113 4 Kurumlara göre adetleri getir >>
Doküman / Yardımcı Yayın 815 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kararname 0 376 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tefsir / Yorum / İzahname 0 211 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 55 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Toplam 47.160 53.444