BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM VEREN ENSTİTÜLERDE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABUL YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 7.01.2013 - 2013/1
Resmi Gazete Tarih / Sayı :