BAKANLAR KURULU

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 28.11.1982 - 8/5743
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 12.01.1983- 17926
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
657
Kanun
DEVLET MEMURLARI KANUNU Resmi Gazete: 23.07.1965 - 12056 Yok . Md.