RESMÎ MÜHÜR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 716)