Dosya Bulunamadı.

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİ TEŞKİLAT VE MEMURLARI KANUNUNA BAZI HÜKÜMLER EKLENMESİNE VE 4258 SAYILI KANUNA BAĞLI KADRO CETVELLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR 4862 SAYILI KANUNA BAĞLI CETVELLERLE 3017 SAYILI KANUNUN 60 INCI MADDESİNİN TADİLİ HAKKINDA KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 27.03.1957 - 6942
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 2.04.1957- 9575