Dosya Bulunamadı.

SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun Hükmünde Kararname
Onay Tarih / Sayı : 13.12.1983 - 181
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 14.12.1983- 18251 (Mükerrer)
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 9
6199
Kanun
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VEKALETİ KURULUŞ VE MEMURLARI HAKKINDAKİ KANUNUN 19 UNCU MADDESİNİN TADİLİNE VE BU KANUNA EK 4862 SAYILI KANUNA BAĞLI KADRO CEDVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 24.12.1953 - 8591
6774
Kanun
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİ TEŞKİLATI HAKKINDAKİ 3017 SAYILI KANUNA EK KANUN Resmi Gazete: 13.07.1956 - 9357
6205
Kanun
SİHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİ TEŞKİLAT VE MEMURLARI HAKKINDAKİ 3017 SAYILI KANUNUN6 NCI VE BU KANUNUN 4258 SAYILI KANUNLA DEĞİŞTİRİLEN 49 UNCU MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE 4862 SAYILI KANUNA BAĞLI KADRO CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 29.12.1953 - 8595
7067
Kanun
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİ TEŞKİLATI VE MEMURLARI HAKKINDA 3017 SAYILI KANUNUN 6 NCI VE BU KANUNUN 4258 SAYILI KANUNLA DEĞİŞTİRİLEN 49 UNCU MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE 4862 SAYILI KANUNA BAĞLI KADRO CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6205 SAYILI KANUNA BAĞLI CETVELİN TADİLİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 06.02.1958 - 9827
5082
Kanun
KÖY EBELERİ VE KÖY SAĞLIK MEMURLARI TEŞKİLATI YAPILMASINA VE 3017 SAYILI SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI KURULUŞ VE MEMURLARI KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 21.06.1947 - 6638
225
Kanun
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI KURULUŞ VE MEMURLARI KANUNUNDA VE 4862 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) VE (2) SAYILI CETVELLERDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 30.04.1963 - 11394
6942
Kanun
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİ TEŞKİLAT VE MEMURLARI KANUNUNA BAZI HÜKÜMLER EKLENMESİNE VE 4258 SAYILI KANUNA BAĞLI KADRO CETVELLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR 4862 SAYILI KANUNA BAĞLI CETVELLERLE 3017 SAYILI KANUNUN 60 INCI MADDESİNİN TADİLİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 02.04.1957 - 9575
1243
Kanun
3017 SAYILI SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE MEMURİN KANUNUNA BİR MADDE İLE İKİ GEÇİCİ MADDE İLAVESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 14.03.1970 - 13445
637
Kanun
3017 SAYILI SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE MEMURİN KANUNUNA EK KANUN Resmi Gazete: 06.07.1965 - 12041