Dosya Bulunamadı.

SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun Hükmünde Kararname
Onay Tarih / Sayı : 13.12.1983 - 181
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 14.12.1983- 18251 (Mükerrer)
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 9
6199
Kanun
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VEKALETİ KURULUŞ VE MEMURLARI HAKKINDAKİ KANUNUN 19 UNCU MADDESİNİN TADİLİNE VE BU KANUNA EK 4862 SAYILI KANUNA BAĞLI KADRO CEDVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 24.12.1953 - 8591
6774
Kanun
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİ TEŞKİLATI HAKKINDAKİ 3017 SAYILI KANUNA EK KANUN Resmi Gazete: 13.07.1956 - 9357
6205
Kanun
SİHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİ TEŞKİLAT VE MEMURLARI HAKKINDAKİ 3017 SAYILI KANUNUN6 NCI VE BU KANUNUN 4258 SAYILI KANUNLA DEĞİŞTİRİLEN 49 UNCU MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE 4862 SAYILI KANUNA BAĞLI KADRO CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 29.12.1953 - 8595
7067
Kanun
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİ TEŞKİLATI VE MEMURLARI HAKKINDA 3017 SAYILI KANUNUN 6 NCI VE BU KANUNUN 4258 SAYILI KANUNLA DEĞİŞTİRİLEN 49 UNCU MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE 4862 SAYILI KANUNA BAĞLI KADRO CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6205 SAYILI KANUNA BAĞLI CETVELİN TADİLİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 06.02.1958 - 9827
5082
Kanun
KÖY EBELERİ VE KÖY SAĞLIK MEMURLARI TEŞKİLATI YAPILMASINA VE 3017 SAYILI SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI KURULUŞ VE MEMURLARI KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 21.06.1947 - 6638
225
Kanun
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI KURULUŞ VE MEMURLARI KANUNUNDA VE 4862 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) VE (2) SAYILI CETVELLERDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 30.04.1963 - 11394
6942
Kanun
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİ TEŞKİLAT VE MEMURLARI KANUNUNA BAZI HÜKÜMLER EKLENMESİNE VE 4258 SAYILI KANUNA BAĞLI KADRO CETVELLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR 4862 SAYILI KANUNA BAĞLI CETVELLERLE 3017 SAYILI KANUNUN 60 INCI MADDESİNİN TADİLİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 02.04.1957 - 9575
1243
Kanun
3017 SAYILI SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE MEMURİN KANUNUNA BİR MADDE İLE İKİ GEÇİCİ MADDE İLAVESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 14.03.1970 - 13445
637
Kanun
3017 SAYILI SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE MEMURİN KANUNUNA EK KANUN Resmi Gazete: 06.07.1965 - 12041
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 41

Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK BAKANLIĞINCA YAPILACAK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 25.06.2007 - 26563 43 . Md.
90/671
Tüzük
SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ Resmi Gazete: 14.09.1990 - 20635 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 07.01.2016 - 29586 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 06.04.2011 - 27897 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 07.12.2006 - 26369 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KALITSAL KAN HASTALIKLARINDAN HEMOGLOBİNOPATİ KONTROL PROGRAMI İLE TANI VE TEDAVİ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 24.10.2002 - 24916 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 12.08.2005 - 25904 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KAN VE KAN ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 04.12.2008 - 27074 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.06.2009 - 27254 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 10.03.2010 - 27517 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ENFEKSİYÖZ MADDE İLE ENFEKSİYÖZ TANI VE KLİNİK ÖRNEĞİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 25.09.2010 - 27710 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 06.10.2010 - 27721 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İNSAN DOKU VE HÜCRELERİ İLE BUNLARLA İLGİLİ MERKEZLERİN KALİTE VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.10.2010 - 27742 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 06.03.2011 - 27866 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 07.06.2011 - 27957 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 07.06.2011 - 27957 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
HUDUT KAPILARINDA UYGULANACAK SAĞLIK İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 17.09.2011 - 28057 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ISMARLAMA PROTEZ VE ORTEZ MERKEZLERİ İLE İŞİTME CİHAZI MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 24.09.2011 - 28064 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.06.1998 - 23368 2, 13, 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ECZANELER VE ECZANE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 13.10.1992 - 21374 43 . Md.