Dosya Bulunamadı.

SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun Hükmünde Kararname
Onay Tarih / Sayı : 13.12.1983 - 181
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 14.12.1983- 18251 (Mükerrer)
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 9
6199
Kanun
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VEKALETİ KURULUŞ VE MEMURLARI HAKKINDAKİ KANUNUN 19 UNCU MADDESİNİN TADİLİNE VE BU KANUNA EK 4862 SAYILI KANUNA BAĞLI KADRO CEDVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 24.12.1953 - 8591
6774
Kanun
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİ TEŞKİLATI HAKKINDAKİ 3017 SAYILI KANUNA EK KANUN Resmi Gazete: 13.07.1956 - 9357
6205
Kanun
SİHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİ TEŞKİLAT VE MEMURLARI HAKKINDAKİ 3017 SAYILI KANUNUN6 NCI VE BU KANUNUN 4258 SAYILI KANUNLA DEĞİŞTİRİLEN 49 UNCU MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE 4862 SAYILI KANUNA BAĞLI KADRO CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 29.12.1953 - 8595
7067
Kanun
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİ TEŞKİLATI VE MEMURLARI HAKKINDA 3017 SAYILI KANUNUN 6 NCI VE BU KANUNUN 4258 SAYILI KANUNLA DEĞİŞTİRİLEN 49 UNCU MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE 4862 SAYILI KANUNA BAĞLI KADRO CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6205 SAYILI KANUNA BAĞLI CETVELİN TADİLİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 06.02.1958 - 9827
5082
Kanun
KÖY EBELERİ VE KÖY SAĞLIK MEMURLARI TEŞKİLATI YAPILMASINA VE 3017 SAYILI SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI KURULUŞ VE MEMURLARI KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 21.06.1947 - 6638
225
Kanun
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI KURULUŞ VE MEMURLARI KANUNUNDA VE 4862 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) VE (2) SAYILI CETVELLERDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 30.04.1963 - 11394
6942
Kanun
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİ TEŞKİLAT VE MEMURLARI KANUNUNA BAZI HÜKÜMLER EKLENMESİNE VE 4258 SAYILI KANUNA BAĞLI KADRO CETVELLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR 4862 SAYILI KANUNA BAĞLI CETVELLERLE 3017 SAYILI KANUNUN 60 INCI MADDESİNİN TADİLİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 02.04.1957 - 9575
1243
Kanun
3017 SAYILI SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE MEMURİN KANUNUNA BİR MADDE İLE İKİ GEÇİCİ MADDE İLAVESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 14.03.1970 - 13445
637
Kanun
3017 SAYILI SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE MEMURİN KANUNUNA EK KANUN Resmi Gazete: 06.07.1965 - 12041
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 41

Kurum Yönetmeliği
TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 26.12.2008 - 27092 (Mükerrer) Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 26.12.2008 - 27092 (Mükerrer) Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 05.07.2005 - 25866 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KAPLICALAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 24.07.2001 - 24472 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
RUHSATLANDIRILMIŞ VEYA RUHSATLANDIRMA BAŞVURUSU YAPILMIŞ BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLERE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 23.05.2005 - 25823 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 11.08.2005 - 25903 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
HALKIN SAĞLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 06.08.2000 - 24132 12 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DİŞ PROTEZ LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 07.12.2005 - 26016 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
EĞİTİM PERSONELİNİN NİTELİK VE SEÇİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 28.08.2003 - 25213 12, 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 22.05.2002 - 24762 9, 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.09.2004 - 25583 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 01.08.2001 - 24480 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK BAKANLIĞI TRAFİK HİZMETLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 02.10.1999 - 23834 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
FARMASÖTİK MÜSTEHZARLARIN BİYOYARARLANIM VE BİYOEŞDEĞERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.05.1994 - 21942 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KONTROLE TABİ KİMYASAL MADDELER HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 16.06.2004 - 25494 2, 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ECZA DEPOLARI VE ECZA DEPOLARINDA BULUNDURULAN ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 20.10.1999 - 23852 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN SINIFLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 17.02.2005 - 25730 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
EVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 10.03.2005 - 25751 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 09.01.2007 - 26398 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 30.05.2007 - 26537 2, 43 . Md.