Dosya Bulunamadı.

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİ TEŞKİLATI VE MEMURLARI HAKKINDA 3017 SAYILI KANUNUN 6 NCI VE BU KANUNUN 4258 SAYILI KANUNLA DEĞİŞTİRİLEN 49 UNCU MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE 4862 SAYILI KANUNA BAĞLI KADRO CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6205 SAYILI KANUNA BAĞLI CETVELİN TADİLİ HAKKINDA KANUN