Dosya Bulunamadı.

SİHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKALETİ TEŞKİLAT VE MEMURLARI HAKKINDAKİ 3017 SAYILI KANUNUN6 NCI VE BU KANUNUN 4258 SAYILI KANUNLA DEĞİŞTİRİLEN 49 UNCU MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE 4862 SAYILI KANUNA BAĞLI KADRO CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 21.12.1953 - 6205
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 29.12.1953- 8595