ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 26.12.2008 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 26.12.2008- 27092 (Mükerrer)
Yürüten Kurumlar : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI , SAĞLIK BAKANLIĞI, TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI