TABABET VE ŞUABATI SAN ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 11.04.1928 - 1219
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 14.04.1928- 863
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 26

Kurum Yönetmeliği
TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.04.2014 - 28983 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 03.02.2015 - 29256 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.10.2014 - 29158 Ek Madde 13 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞANDİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINADAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 22.05.2014 - 29007 Ek Madde 13 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 07.12.2006 - 26369 3 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 11.05.2000 - 24046 3 . Md.

Kurum Yönetmeliği
HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 01.08.2001 - 24480 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
DİŞ PROTEZCİLİĞİ DALINDA KALFALIK BELGESİ SAHİPLERİNE DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ MESLEK BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 16.12.2004 - 25672 Geçici Madde 6 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN SINIFLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 17.02.2005 - 25730 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
EVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 10.03.2005 - 25751 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
DİŞ PROTEZ LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 07.12.2005 - 26016 Ek Madde 10 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MEZUNİYET BELGESİNE SAHİP OLMADAN MESLEKLERİNİ İCRA ETMEKTE OLAN DİŞ TEKNİSYENLERİNE EHLİYET SINAVI İLE DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİ UNVANI KAZANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 20.12.1989 - 20378 Geçici Madde 3 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK MESLEK MENSUBU OLMAYAN PERSONELİN SAĞLIK PERSONELİ YOKLUĞUNDA YAPMAYA YETKİLİ OLDUKLARI ACİL TIBBİ MÜDAHALELER HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 22.03.2016 - 29661 3 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.02.2008 - 26788 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE'DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 22.02.2012 - 28212 1, 4, 30, 47, 63 . Md.
2013/24-02 sayılı Senato Kararı
Yönerge
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ 9 . Md.
2015/14
Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
124
Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
67
Kurum Yönetmeliği
TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YOK . Md.
34
Kurum Yönetmeliği
TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Yok . Md.