ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun Hükmünde Kararname
Onay Tarih / Sayı : 29.06.2011 - 644
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 4.07.2011- 27984 (Mükerrer)
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 74

Kurum Yönetmeliği
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 30.12.2013 - 28867 (Mükerrer) Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDAKİ YERLERİN İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 02.05.2013 - 28635 13/A, 33 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ(305/2011/AB) Resmi Gazete: 10.07.2013 - 28703 2, 12, 33 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KOKU OLUŞTURAN EMİSYONLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 19.07.2013 - 28712 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ İLE BENZİN VE MOTORİN KALİTESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 30.11.2013 - 28837 8 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TABİAT VARLIKLARI, DOĞAL SİT ALANLARI VE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE KALAN YAPI YASAKLI TAŞINMAZLARIN HAZİNE TAŞINMAZLARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 03.08.2013 - 28727 13/A, 33 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 03.08.2013 - 28727 27, 33 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 20.09.2013 - 28771 14 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 25.12.2013 - 28862 2,8,9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 11.12.2013 - 28848 (Mükerrer) Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN FİZİKO-KİMYASAL, TOKSİKOLOJİK VE EKOTOKSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE UYGULANACAK TEST YÖNTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 11.12.2013 - 28848 ( 2) Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 06.06.2015 - 29378 2,8,33 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.08.2004 - 25569 8,9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 07.07.1993 - 21630 8 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 25.11.2006 - 26357 8 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 30.07.2008 - 26952 8 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 08.06.2010 - 27605 2, 8 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.10.2010 - 27742 2,8,33 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 24.08.2011 - 28035 2,8 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KOMİSYONLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 18.10.2011 - 28088 Yok . Md.