BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 21.03.2019 - 2019/66
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
2015/156
Yönerge
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ