VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 11.06.2010 - 5996
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 13.06.2010- 27610
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 216

Kurum Yönetmeliği
TEK TIRNAKLI HAYVANLARIN TANIMLANMASI VE İZLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 20.02.2018 - 30338 7, 8, 36 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KÜÇÜK KAPASİTELİ KESİMHANELERİN GENEL VE ÖZEL HİJYEN KURALLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 07.02.2016 - 29617 30, 31, 41, 44 . Md.
2016/15
Tebliğ
YEM KATKI MADDELERİNİN DEĞERLENDİRME VE ONAY İŞLEMLERİ İÇİN BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI VE SUNULMASI HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete: 27.05.2016 - 29724 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
GIDA İŞLETMELERİNDE YEREL, MARJİNAL VE SINIRLI FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 26.07.2016 - 29782 30, 44 . Md.
2016/28
Tebliğ
GIDA İŞLETMELERİNDE YEREL, MARJİNAL VE SINIRLI FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/52)'İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2016/28) Resmi Gazete: 26.07.2016 - 29782 22, 30, 31 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ISLAH AMAÇLI HAYVAN YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI VE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 26.08.2016 - 29813 10/A, 10/F . Md.

Kurum Yönetmeliği
KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 26.02.2018 - 30344 7, 11 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KÜÇÜK KAPASİTELİ KESİMHANELERİN GENEL VE ÖZEL HİJYEN KURALLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 03.03.2018 - 30349 30, 31, 41, 44 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 05.04.2018 - 30382 23, 24, 26 . Md.

Kurum Yönetmeliği
HASTALIKTAN ARİLİKTE BÖLÜMLENDİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.04.2018 - 30387 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
MAVİDİL HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 15.04.2018 - 30392 4 . Md.
2018/5
Tebliğ
BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, DAMIZLIK KANATLI HAYVANLAR, TEK TIRNAKLI HAYVANLAR, ARI VE DİĞER HAYVANLAR İLE ÜREME ÜRÜNLERİ İTHALATI İÇİN KONTROL BELGESİ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/15) Resmi Gazete: 21.04.2018 - 30398 34 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YEREL ÇEŞİTLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI, ÜRETİLMESİ VE PAZARLAMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 19.10.2018 - 30570 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK GIDA KODEKSİ PESTİSİTLERİN MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 25.11.2016 - 29899 (Mükerrer) 21, 22, 23, 24, 31 . Md.

Kurum Yönetmeliği
CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İTHALATINDA KULLANILACAK VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKALARININ STANDART MODELLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 31.01.2016 - 29610 31 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YEMLERİN RESMÎ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 21.01.2017 - 29955 (Mükerrer) 31 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ETİKETLEME VE TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.01.2017 - 29960 (Mükerrer) 21, 22, 23, 24, 27 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK GIDA KODEKSİ BESLENME VE SAĞLIK BEYANLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.01.2017 - 29960 (Mükerrer) 21, 22, 23, 24, 27 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİ, GIDA ENZİMLERİ VE GIDA AROMA VERİCİLERİNE İLİŞKİN ORTAK İZİN PROSEDÜRÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 24.02.2017 - 29989 23, 24, 26 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ENZİMLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 24.02.2017 - 29989 23, 24, 26 . Md.