VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 11.06.2010 - 5996
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 13.06.2010- 27610
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 208

Kurum Yönetmeliği
KANATLI TİFOSU İLE KANATLILARDA PULLORUM HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.12.2011 - 28141 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SPERMA, OVUM VE EMBRİYO ÜRETİM MERKEZLERİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 24.12.2011 - 28152 10 . Md.

Kurum Yönetmeliği
RİSK DEĞERLENDİRME KOMİTE VE KOMİSYONLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 24.12.2011 - 28152 26, 43 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.12.2011 - 28155 21, 22, 24 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YEMLERİN RESMÎ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.12.2011 - 28155 31 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK GIDA KODEKSİ AROMA VERİCİLER VE AROMA VERME ÖZELLİĞİ TAŞIYAN GIDA BİLEŞENLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.12.2011 - 28157 ( 3) 23, 24, 26 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK GIDA KODEKSİ HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.12.2011 - 28157 ( 3) 23 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.12.2011 - 28157 ( 3) 23, 27 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK GIDA KODEKSİ ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.12.2011 - 28157 ( 3) 23, 24 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK GIDA KODEKSİ BULAŞANLAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.12.2011 - 28157 ( 3) 23, 24 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.12.2011 - 28157 ( 3) 23, 24 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 29.12.2011 - 28157 ( 3) 33 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SIĞIR VEBASI, KOYUN VE KEÇİ VEBASI, DOMUZLARIN VEZİKÜLER HASTALIĞI, MAVİ DİL HASTALIĞI, GEYİKLERİN EPİZOOTİK HEMORAJİK HASTALIĞI, KOYUN KEÇİ ÇİÇEĞİ, VEZİKÜLER STOMATİTİS, SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ, AFRİKA DOMUZ VEBASI, KLASİK DOMUZ VEBASI VE RİFT VADİSİ HUMMASINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 04.01.2012 - 28163 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
HAYVANSAL GIDALARIN RESMİ KONTROLLERİNE İLİŞKİN ÖZELKURALLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 17.12.2011 - 28145 31 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 24.12.2011 - 28152 6 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YEM BİTKİLERİ VE YEMEKLİK TANE BAKLAGİL TOHUMLUĞU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 05.06.2015 - 29377 15, 17 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SU ÜRÜNLERİ GENETİK KAYNAKLARININ ARAŞTIRMA AMAÇLI KULLANILMASI VE YURT İÇİNE GİRİŞİ İLE YURT DIŞINA ÇIKARILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 09.06.2015 - 29381 10, 34 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÇİFTLİKTE KESİLEN KÜÇÜK MİKTARLARDAKİ KANATLI VE TAVŞANIMSI ETLERİNİN DOĞRUDAN ARZINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 19.09.2015 - 29480 44 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BELİRLİ CANLI TIRNAKLI HAYVANLARIN İTHALATI VE TRANSİT GEÇİŞİNE İLİŞKİN HAYVAN SAĞLIĞI KURALLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 20.09.2015 - 29481 4, 34 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 16.01.2014 - 28884 Yok . Md.