2009/4 SAYILI GENELGENİN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA GENELGE