ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ UGULAMA USUL VE ESASLARI

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 2.05.2012 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı :