AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

İŞARET DİLİ TERCÜMANLIĞI HİZMETİ VERECEK PERSONELİN YETİŞTİRİLMESİ İLE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 19.08.2006 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 19.08.2006- 26264
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
2828
Kanun
SOSYAL HİZMETLER KANUNU Resmi Gazete: 27.05.1983 - 18059 Ek Madde 8 . Md.